วันที่ 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก
เพื่อตระหนักรู้ถึงความสำคัญของโรคนี้ ที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1
สังเกตอาการตัวเองก่อน แก้ไขทัน ร่วมใจพิชิตภัยมะเร็งด้วยกันนะคะ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :