โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เข้ารับรางวัล สถานพยาบาลในดวงใจ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี สำนักงานประกันสังคม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด นพ. นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ได้มีโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2565" ที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน โดยรางวัลนี้ถือเป็นกำลังใจแก่บุคลากรโรงพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพผู้ประกันตน ที่เข้ามารับการรักษา ณ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด

---------------------------------------------------

#โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
#สถานพยาบาลในดวงใจ
#ประกันสังคม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :