image
แผนกจิตเวช

แผนกจิตเวช

แผนกจิตเวช

แผนกจิตเวชโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด  มีบริการให้คำปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิตด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยแพย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านจิตเวช

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบัน ที่มีการแข่งขัน ค่อนข้างสูง ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมต้องเร่งรีบ ส่งผลทำให้เกิดความเครียด อัตราการเจ็บป่วย จากโรคทางระบบประสาทและ โรคทางจิตเวช มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

แผนกจิตเวชโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ให้บริการ

-ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต ตรวจ วินิจฉัย และให้การรักษาอย่างถูกวิธี

-รักษาแบบจิตบำบัด และ การใช้ยาเพื่อรักษาอาการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับปรึกษาและรักษาอาการ

โรคเครียด(Stress) :เครียดสะสม เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย เกิดจาการใช้ชีวิตที่ตึงเครียด มีความคาดหวังในชีวิตสูง

โรคซึมเศร้า (Depression disorder): มีอาการเสร้าสร้อย หดหู่ สะเทือนใจง่าย เบื่อหน่าย หมดความสุขกับสิ่งที่เคยทำแล้วเพลิดเพลิน สมาธิสั้นลง หลงลืมง่าย อ่อนเพลีย ไม่เจริญอาหาร  น้ำหนักลดลง ทำงาน ไม่ประสิทธิภาพ อาการเป็นติดต่อกันนานเกิน 2 สัปดาห์

โรคหวาดระแวง  (Paranoid) : ภาวะผิดปกติทางความคิดระแวงสงสัยผู้อื่นอย่างไม่มีเหตุผล ผู้ป่วยอาจรู้สึกว่ามีคนจ้องทำร้ายอยู่ตลอดเวลา คิดว่าคนรอข้างไม่ชอบ หรือไม่ไว้ใจผู้อื่น เกิดอาการหลงผิด ส่งผลต่อการเข้าสังคมได้ยาก

โรคอารมณ์ 2 ขั้ว (Bipolar disorder):มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ หระหว่างซึมเศร้า กับดีใจมากกว่าปกติ สลับกัน เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง พันธุกรรม ความเครียด

หรือภาวะทางจิตเวชด้านอื่นๆ อาทิเช่น ติดสุราเรื้อรัง ติดสารเสพติด

 

แพทย์ประคลินิก

พญ.วรรณพักตร์ วิวัฒนวงศา

วันเวลา ออกตรวจ: วันศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.

Tel. 02 092 4900 ต่อ 130