คลินิกอายุรกรรม รพ.วิภารามปากเกร็ด
พื้นที่ปลอดภัยเมื่อคุณเจ็บไข้ได้ป่วย
จุดซ่อมบำรุงและฟื้นฟู ให้ร่างกายสดใหม่ แข็งแรงอีกครั้ง
พร้อมบริการโดย พญ.ขวัญใจ พงษ์สวัสดิ์
แพทย์ผู้ชำนาญด้านอายุรศาสตร์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :