รับมือ ความเครียดในที่ทำงาน
ในการทำงาน หลายท่านอาจต้องเจอกับปัญหามากมาย จนเกิดเป็นความเครียดโดยไม่รู้ตัว

ซึ่งหากปล่อยไว้อาจเกิดภาวะ Burnout Syndrome ซึ่งเป็นผลเสียกับการทำงานและชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นจึงควรมีวิธี ที่จะช่วยให้การทำงานผ่อนคลายความเครียดลงได้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :