image
คลินิกหู คอ จมูก

คลินิกหู คอ จมูก

แผนก หู คอ จมูก มีแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัย และรักษา อย่างละเอียดและแม่นยำด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน HA

ซึ่งอวัยวะดังกล่าวมีความซับซ้อน จำเป็นต้องมีการตรวจอย่างละเอียด

หู (Ear) ตรวจรักษาโรคทางหู

หูอักเสบ หูน้ำหนวก

หูอื้อ มีปัญหาการได้ยิน

น้ำในหูไม่เท่ากัน มีปัญหาการทรงตัว

มีเสียงผิดปกติในหู

มีสิ่งแปลกปลอมในหู

คอ(Neck) ตรวจรักษาโรคทางคอ

แผลในคอเรื้อรัง ,เสียงแหบ

เนื้องอก หรือ มีก้อนผิดปกติ เนื้อร้าย บริเวณลำคอ

ผ่าตัดต่อมไทรอยด์หรือต่อมน้ำเหลือง

ต่อมน้ำลายอักเสบ คางทูม

จมูก (Nose) ตรวจรักษาโรคทางคอ

ภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ

ผ่าตัดต่อมไซนัส

ให้คำปรึกษา และ รักษาอาการนอนกรน