image
แผนกจักษุ

แผนกจักษุ

เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญ ที่ช่วยในการมองเห็นสิ่งต่างๆ ดวงตาจึงควรได้รับการดูแลอย่างถนุถนอม

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ให้การบริการตรวจรักษาสำหรับผู้ที่ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาโดยจักษุแพทย์สาขาจักษุวิทยา  ให้คำแนะนำและรักษา ทั้งด็กและผู้ใหญ่  ตรวจวินิจฉัยโรคตาทุกชนิด

เครื่องมือแพทย์

*เครื่องถ่ายรูปจอประสาทตา(FUNDUS)

*เครื่องเลเซอร์ รักษาเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

แพทย์ประจำแผนก

นพ.เอกดนัย จันทนพงศ์วานิช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคทางจักษุ

การศึกษา

-แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553

-วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ 2559

วันเวลาออกตรวจ

จันทร์ , พฤหัสบดี : (16.00 น. – 20.00 น.)

กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 02 0924900 ต่อ 130