3 สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อม ก่อนการตั้งครรภ์รับปีมังกร
การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเราจะได้รู้ว่าสภาพร่างกายทั้งของว่าที่คุณพ่อและคุณแม่นั้นแข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่ ก่อนตัดสินใจที่จะมีบุตร คู่สามีภรรยาควรมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ 3 สิ่งนี้ คือ

1. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
2. การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพจิต
3. การเตรียมความพร้อมด้านการเงินและสภาพสังคม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :