ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานสัมนา Thank you party  2022 กับ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ทางโรงพยาบาลหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้มีโอกาสดูแลสุขภาพพนักในบริษัทฯของท่านในอีกหลายๆปีถัดไป

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :