ประวัติโรงพยาบาล

   ในปี พ.ศ. 2553 คณะผู้บริหารได้ก่อตั้งโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดขึ้นเป็นโรงพยาบาลเอกชน ในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีและรามคำแหง โดยมีโรงพยาบาลวิภาราม (พัฒนาการ) เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย

 

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดให้บริการด้านสุขภาพและบริการสาธารณสุข ที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรองรับผู้ป่วยในอนาคต เนื่องจากเป็นทำเลสะดวก ติดถนนแจ้งวัฒนะ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานพระราม 4) อุโมงค์ห้าแยกปากเกร็ด ทำให้การเดินทางสะดวกสบาย ชุมชนบริเวณนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น  เป็นศูนย์รวมของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 

 

   โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ เปิดให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และยังเป็นศูนย์อุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษามากด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกสาขาไว้คอยให้บริการ

 

ปัจจุบันโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้ทำการปรับปรุงสถานที่ของโรงพยาบาลให้มีความสะอาดและสวยงาม สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความประทับใจและมีความพึงพอใจสูงสุด

โรงพยาบาลยังให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการตรวจรักษาที่ได้มาตรฐาน และมีความมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อเข้าสู่คุณภาพมาตรฐาน HA (HOSPITAL ACCREDITATION)