10 ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day)

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ขอส่งกำลังใจ ให้ทุกท่านเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพจิต

ดูแลสุขภาพจิตของคุณให้มีสุขภาพที่ดี หลีกเลี่ยงสภาวะต่างๆที่ Toxic ต่อจิตใจ

หมั่นเสริมสร้างกำลังใจ พักผ่อน ปล่อยวาง และออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายและจิตใจมีพลังบวกอยู่เสมอ พร้อมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆด้วย ไปด้วยจิตใจที่เข็มแข็ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :