World Stoke Day (29 ตุลาคม)  วันหลอดเลือดสมองโลก
.
 โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายเป็น อันดับ 2 โลก เป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้พิการเป็นอันดับ 3 ของโลก การปัองกันดีกว่า สายเกินแก้
.
ถ้าท่านมีอาการ 

  •  ปวดหัวรุนแรงแบบทันทีทันได
  •  ปวดหัวเรื้อรัง เป็นๆหายๆ
  •  ปวดหัวและมีอาการชาแขนขาร่วมด้วย
  •  ปวดหัวมากขึ้นเรื่อยๆไม่ตอบสนองต่อการรักษา
  •  ปวดหัวร่วมกับมีอ่อนแรงแขนขา

ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมอง

โทร. 02-092-4900 ต่อ 130

 

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :