image
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

       ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที นับตั้งแต่ชั่วโมงแรก      โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดจึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่มีความพร้อมด้วย ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการเตรียมพร้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 

       ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด มีเป้าหมายในการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยทุกประเภทโดยเน้นอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ให้พ้นภาวะวิกฤต อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท ได้แก่

  1. ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
  2. ผู้ป่วยอายุรกรรม
  3. ผู้ป่วยศัลยกรรม
  4. ผู้ป่วยกุมารเวช
  5. ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ
  6. ผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
  7. ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางจราจร
การนัดหมายและการติดต่อสอบถาม 

      อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โทร.02-092-4900 ต่อ 123 - 124