บริษัทคู่สัญญา

บริษัทคู่สัญญาการรักษาพยาบาล มี 2 แบบ

1. บริษัทคู่สัญญา แบบเงินสด คือ ลูกค้าบริษัทคู่สัญญาเข้ามารับบริการชำระเงินสด ได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข
2. บริษัทคู่สัญญา แบบเครดิต คือ ลูกค้าบริษัทคู่สัญญา เข้ามารับบริการทางโรงพยาบาลมอบส่วนลด
ตามเงื่อนไขให้เครดิต 30 วัน วางบิลไปที่บริษัท

 

โรงพยาบาลขอมอบ ส่วนลด ดังนี้

- ลด 10% สำหรับค่ายา, ค่าแล็บ, ค่า X-Ray
- ลด 10% สำหรับค่าห้องพัก กรณีนอนโรงพยาบาล
- ลด 5% สำหรับทันตกรรม (ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์)