5 ท่าออกกำลังกาย Office Syndrome
บุคคลทำงานออฟฟิศ หรือต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์
เป็นเวลานาน และอยู่ในสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น ท่านั่ง
โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน มีความเสี่ยงต่อการเกิด Office Syndrome

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :