พญ.ดุษดี ธรรมานวัตร์ ผช.ผอ โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด
พร้อมคณะ ได้มอบ ตุ๊กตาและของเล่นเด็กแด่น้องๆมูลนิธิเด็กอ่อนพญาไท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆในมูลนิธิต่อไป
#รพวิภารามปากเกร็ด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :