image
คลินิกกุมารเวช
image
คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวช

คลินิกเด็ก  บริการด้านกุมารเวช

  •      ให้บริการดูแลสุขภาพเด็ก ตรวจวินิจฉัยโรค และรักษาโรคในเด็กอายุ 0 - 15 ปี เช่น ไข้หวัด ปอดติดเชื้อ ภูมิแพ้ แพ้นมวัว เป็นต้น
  •      ให้บริการปรึกษาพัฒนาการในเด็กปกติ และพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย
  •      ให้คำปรึกษาเรื่องโปรแกรมฉีดวัคซีนตามวัย และวัคซีนเสริม

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

    ติดต่อสอบถาม  :  0-2092-4900 ต่อ 163