image
แผนกอายุรกรรมไต

แผนกอายุรกรรมไต

อายุรกรรมโรคไต

แผนกอายุรกรรมโรคไต โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เป็นแผนกที่ให้บริการตรวจรักษา  รวมถึงคัดกรอง และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรตไตและระบบทางเดินปัสสาวะ โดยทีมบุคลากรการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต และทีมสหวิชาชีพ ร่วมกันดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุม

ไต(Kidney) คืออวัยวะสำคัญ ของร่างกาย  โดย ไตของคนเรามีอยู่ 2 ข้าง มีหน้าที่สำคัญคือการขับของเสียต่างๆออกจากทางร่างกาย ทำให้เลือดในร่างกายสะอาด และไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายให้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

ของเสียในร่างกายแบ่งเป็น 2 ส่วน

1.มาจากการเผาผลาญอาหารในร่างกายที่เราทานทุกวัน

2.ของเสียที่เกิดจากการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย

ถ้าหากไตของเราสูญเสียสมรรถภาพ หรือไตไม่ทำงาน หรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือไตวาย ของเสียเหล่านี้จะค้างอยู่ในกระแสเลือด และในร่างกาย ทำให้ร่างกายของคนเราสกปรก สะสมของเสียหรือสารพิษต่างๆ ทำให้อวัยวะต่างๆหยุดทำงาน และเสียชีวิตในที่สุด

เพราะฉนั้นหากท่านมีอาการดังต่อไปนี้

ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อการเป็นการคัดกรองว่า ไต ของท่านมีการทำงานที่เสื่อมลงหรือไม่

-ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน

-ปัสสาวะมีฟองหรือมีกลิ่นฉุน

-ปัสสาวะขุ่นเข้ม หรือเป็นสีน้ำล้างเนื้อ

-ปัสสาวะออกน้อย แสบขัด หรือขุ่น

-ปวดหลัง ปวดบั้นเอว

-ตัวบวมแขนขาบวม หรือหนังตาบวมหลังจากตื่นนอนตอนเช้า

-มีความดันโลหิตสูง , มีภาวะโลหิตจาง

ถ้าหากมีอาการเหล่านี้ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรอง เบื้องต้น จะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี รวมถึง วิธีการปฏิบัติตัว การรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลงโดยที่ต้องล้างไตไปตลอดชีวิต

 

แพทย์ประจำแผนกอายุรกรรมโรคไต

พญ.อริศรา   ฤกษ์ฉวี

วันออกตรวจ : จันทร์ – ศุกร์ (8.00 น.-17.00 น.)

นพ.วิศิษฏ์  ประสิทธิศิริกุล

วันออกตรวจ : อังคาร (16.00 น - 18.00 น.)

พญ.วรรณรัตน์   พงศ์พิรุฬห์

วันออกตรวจ :พุธ (16.00 น. – 18.00 น.)