Image

ปันสุขสู่ .. นักรบชุดขาว ผู้บริหาร workpointTV มอบน้ำดื่มให้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ 22 มิถุนายน 2564

อ่านเพิ่มเติม
Image

ปันสุขสู่ .. นักรบชุดขาว ผู้บริหารโรงเรียนพิชญศึกษา มอบขนมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในกิจกรรมบริการฉีดวัคซีน Covid-19 สำหรับประชาชน

อ่านเพิ่มเติม
Image

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ภาคประชาชน บริเวณลานจอดรถชั้น 4 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Image

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 2 ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid-19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

อ่านเพิ่มเติม
Image

สังคมปันสุข .. คุณนฤฉัตร นารางเจ้าของร้านรามอินทราเฟอร์นิเจอร์สาขาแจ้งวัฒนะ สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อเป็นกำลังใจและแทนคำขอบคุณให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 24 พฤษภาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Image

สังคมปันสุข บริษัท เค เบฟเวอเรจ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เอ ( กรุงเทพฯ ) มอบน้ำ จำนวน 100 ลัง เพื่อเป็นประโยชน์ในงานบริการของโรงพยาบาล 21 พฤษภาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม