เรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิตของคนทุกวัย เราจึงต้องให้ความสำคัญกับสารอาหารในแต่ละวันที่เรารับประทาน เพราะหากร่างกายได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ วันนี้ขอแชร์ทริคดีๆ เกี่ยวกับช่วงอายุในแต่ละวัย ว่าควรรับประทานอาหารกี่แคลอรี่เพื่อให้เหมาะสมในแต่ละวันที่ควรได้รับ