✨"ดูแลสุขภาพและต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เพราะการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเสมอ"
✨กลุ่มโรค NCDs คือ โรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรม การดำเนินชีวิตแบบไม่ระมัดระวัง
สะสมไปเรื่อย จนเกิดผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบไม่รู้ตัวได้