7 โรคคนทำงาน
1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ มารู้จักกับ 7 โรค ที่มักเกิดขึ้นกับคนทำงาน