สุขภาพช่องปากที่ดี คือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี
แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
สิทธิประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย 900บาท/ปี