ไซยาไนด์ สารเคมีอันตราย!
ไซยาไนด์ (Cyanide) เป็นสารเคมีอันตาย โดยมีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก หนังเทียม พืชบางชนิด เช่น มันสำปะหลังดิบ สารเคมีกำจัดแมลง สารเคลือบเสื้อผ้า หากได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย อาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
-อาการ
อ่อนแรง
ผิวหนังระคายเคือง
หายใจลำบาก หัวใจหยุดเต้น
หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ
คลื่นไส้ อาเขียน
ชัก หมดสติ
-หากอยู่ในบริเวณสารเคมี ให้รีบออกห่างให้ไวที่สุด หากสัมผัสสารและหยุดหายใจ ให้ทำการ CPR ห้ามเป่าปาก เพราะอาจสัมผัสสารได้และให้รีบนำส่งโรงพยาบาลให้ไวที่สุด