โรค NCDs คืออะไร
 
โรค NCDs หรือ non-communicable diseases เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ 
แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งจะมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆ ค่อยๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะเกิดการเรื้อรังของโรคด้วย จึงอาจจัดว่าโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังได้
ซึ่งเกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่ได้ระมัดระวัง 
 
 • รับประทานอาหารตามใจปาก เช่น อาหารปิ้งย่าง อาหารรสจัด  อาหารที่มีระดับคอลเลสเตอรอลสูง 
 • นอนดึก 
 • ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 
 • ไม่ออกกำลังกาย 
 • ซึ่งในระยะยาวส่งผลให้เกิดโรค ไม่ติดต่อเรื้อรังตามมา
 • ตัวอย่างของโรค NCDs
 • โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคมะเร็งต่างๆ
 • โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง
 • โรคไตเรื้อรัง
 • โรคอ้วนลงพุง
 • โรคตับแข็ง
 • โรคสมองเสื่อม