โรคหัวใจ กับการตรวจ Echocardiogram (ECHO)

โรคหัวใจเป็นสายเหตุต้นๆของอัตราการเสียชีวิตในโรคที่ไม่ติดต่อ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

วันนี้เรามาแนะนำการตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยวิธีการที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

การตรวจอัลตราซาวด์หัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ( Echocardiogram, Echocardiography) หรือที่เรียกกันสั้น ว่า เอ็คโค่ (Echo)  เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ เช่น เลือดการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ขนาดของห้องหัวใจ การใหลเวียนเลือดในหัวใจ การทำงานของลิ้นหัวใจ การดูตำแหน่งหลอดเลือดต่างๆที่เข้า-ออกหัวใจ

 วิธีการตรวจ Echo

ใช้หลักการ การสะท้อนกลับของคลื่นเสียงความถี่สูง ที่ปลอดภัย โดยปล่อยคลื่นเสียงจากตรงหัวตรวจ ผ่านผนังทรวงอกเข้าไปถึงหัวใจ มีคลื่นเสียงผ่านอวัยวะต่างๆจะเกิดการสะท้อนกลับที่แตกต่างกันระหว่างน้ำกับเนื้อเยื้อ คอมพิวเตอร์จะนำสัญญาณเหล่านั้นมาแปลงเป็นภาพแสดงบนหน้าจอ

ใช้หลักการ การสะท้อนกลับของคลื่นเสียงความถี่สูง ที่ปลอดภัย โดยปล่อยคลื่นเสียงจากตรงหัวตรวจ ผ่านผนังทรวงอกเข้าไปถึงหัวใจ มีคลื่นเสียงผ่านอวัยวะต่างๆจะเกิดการสะท้อนกลับที่แตกต่างกันระหว่างน้ำกับเนื้อเยื้อ คอมพิวเตอร์จะนำสัญญาณเหล่านั้นมาแปลงเป็นภาพแสดงบนหน้าจอ

ชนิดของเครื่อง  Echo

1.Trabsthoracic Echocardiogram (TTE) เป็นการทำ Echocardiogram ที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากทำได้ง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายน้อย ใช้เวลาไม่นาน วิธีคือใช้หัวตรวจผ่านผนังทรวงอกเป็นอุปกรณืไม่มีความแหลมกดบริเวณหน้าอกและขบับไปตามตำแหน่งที่ต้องการให้เห็นภาพ

2.Transesophageal Echocardiogram เป็นการส่องกล้องผ่านทางเดินอาหาร เนื่องจากทางเดินอาหารอยู่ทางด้านหลังของหัวใจ ระหว่างการตรวจด้วยเครื่อง Echo จะส่งคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพของหัวใจขณะปั้มเลือดผ่านลิ้นหัวใจ ซึ่งทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความผิดปกติว่าเกิดขึ้นบริเวณใหนของหัวใจ เป็นที่ผนังหัวใจ หรือ ความที่บริเวณลิ้นหัวใจ

ประโยชน์ของการตรวจด้วยเครื่อง ECHO

การตรวจด้วย Echo แพทย์สามารถดูขนาดของหัวใจ ห้องหัวใจตามแรงการบีบตัวของกล้ามเนื้อ ประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจ การทำงานของหัวใจ รวมถึงการวินิจฉัยโรค ความรุนแรงของโรค ตลอดจนการติดตามผลการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ หรือ ที่มีอาการเหนื่อย หอบ ผู้ที่มีปัญหาด้านการทำงานของลิ้นหัวใจ การเกิดลิ้มเลือดในหัวใจ เป็นต้น

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

การตรวจ ECHO,อัลตราซาวด์หัวใจ เป็นวิธีรการตรวจที่มีความปลอดภัยสูง ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร โดยก่อนตรวจเจ้าหน้าที่จะให้เปลี่ยนเสื้อ โดยผู้หญิงต้องถอดเสื้อชั้นในออกก่อน เพื่อความสะดวกในการตรวจ เจ้าหน้าที่จะติดอุปกรณ์ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะทำการตรวจ การตรวจใช้เวลา ประมาณ 20นาที -30 นาที

ข้อจำกัดในการรตรวจคลื่นเสียง ECHO

ไม่สามารถเห็นเส้นเลือดหัวใจและการใหลเวียนของเลือด เห็นเพียงโครงสร้างของหลอดเลือด

ผู้ที่เป็นถุงลมโปงพองจะไม่สามารถเห็นภาพได้ชัด

การสอดกล้องลงสู่หลอดอาหาร อาจเกิดการบาดเจ็บบริเวณลำคอ บางรายอาจทำไม่ได้ หรือต้องใช้ยาแก้ปวดร่วมด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ ชั้น 2

วันเวลาเปิดทำการ: ทุกวัน (จันทร์ - อาทิตย์ ) เวลา 8.00 -17.00 น.

Tel.02 092 4900 ต่อ 220