อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

คลินิกสตรี

Obstetrics – Gynecology Clinic


บริการผู้ป่วย

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

รายชื่อบริษัทประกันชีวิต

รายชื่อบริษัทประกัน

บริษัทคู่สัญญา

บริษัทคู่สัญญา

ติดต่อหน่วยงานบริการ

ติดต่อหน่วยงานบริการต่างๆ

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

ข่าวสารและกิจกรรม

Blog Title

ปันสุขสู่ .. นักรบชุดขาว ผู้บริหาร workpointTV มอบน้ำดื่มให้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ 22 มิถุนายน 2564

Blog Title

ปันสุขสู่ .. นักรบชุดขาว ผู้บริหารโรงเรียนพิชญศึกษา มอบขนมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในกิจกรรมบริการฉีดวัคซีน Covid-19 สำหรับประชาชน

Blog Title

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ภาคประชาชน บริเวณลานจอดรถชั้น 4 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564

Blog Title

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 2 ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid-19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ความรู้ทางการแพทย์

Blog Title

ความรู้เรื่องโรค...RSV...

Blog Title

กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วย อัมพาตครึ่งซีก

Blog Title

รู้จักเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

Blog Title

โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดราและไวรัสนิปาห์ (Hendra and Nipah Viral Diseases)

(Hendra and Nipah Viral Diseases)

อ่านทั้งหมด