ประวัติแพทย์

พญ.วัลลภา ไชยมโนวงศ์

สาขา : กุมารแพทย์

ประวัติการศึกษา 

แพทยศาสตร์บัณฑิต : คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  พ.ศ.2529

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ :  กุมารเวชศาสตร์  พ.ศ.2536