Image

คุณชญาสิคนัฐ ขันแข็ง และทีมผู้บริหารบริษัท Happy Toilet มอบเจลล้างมือให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 13 พฤษภาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Image

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด มีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน จึงได้จัดโครงการ ขยับกาย สบายชีวี เพื่อเป็นการ สร้างเสริม สุขภาพร่างกายของผู้ที่มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ทุกคนได้มีส่วน

อ่านเพิ่มเติม
Image

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ยินดีให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ครอบคลุมไวรัส 4 สายพันธุ์ ในราคาเข็มละ 790 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Image

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ขอเชิญชวนผู้ประกันตนวิภาราม อายุต่ำกว่า 50 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคา 400 บาท ตั้งแต่วันนี่ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่มเติม
Image

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวนผู้ประกันตนวิภาราม อายุ 50 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อ่านเพิ่มเติม
Image

มาตรฐาน HA

อ่านเพิ่มเติม