image
คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวช

คลินิกเด็ก  บริการด้านกุมารเวช

  •      ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาโรคในเด็กอายุ 0 - 15 ปี เช่น ไข้หวัด ปอดติดเชื้อ เป็นต้น
  •      ให้บริการปรึกษาพัฒนาการในเด็กปกติ และพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย
  •      ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้วัคซีน บริการวัคซีน และผู้ที่มีปัญหาเมื่อได้รับวัคซีน


 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

    ติดต่อสอบถาม  :  0-2960-9655-9 ต่อ 163