ประวัติแพทย์

พญ.วลิน รุจนเวชช์

สาขา : หู คอ จมูก

ประวัติการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต : คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2542

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : ภูมิแพ้ และ ผ่าตัดไซนัส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย