อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

คลินิกสตรี

Obstetrics – Gynecology Clinic


บริการผู้ป่วย

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

รายชื่อบริษัทประกันชีวิต

รายชื่อบริษัทประกัน

บริษัทคู่สัญญา

บริษัทคู่สัญญา

ติดต่อหน่วยงานบริการ

ติดต่อหน่วยงานบริการต่างๆ

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

ข่าวสารและกิจกรรม

Blog Title

มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่และขอบคุณโรงพยาบาลต่างๆ ในโอกาสส่ง Cass รับบริการด้านหัวใจ

Blog Title

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ยินดีให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ครอบคลุมไวรัส 4 สายพันธุ์ ในราคาเข็มละ 790 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Blog Title

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ขอเชิญชวนผู้ประกันตนวิภาราม อายุต่ำกว่า 50 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคา 400 บาท ตั้งแต่วันนี่ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

Blog Title

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวนผู้ประกันตนวิภาราม อายุ 50 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ความรู้ทางการแพทย์

Blog Title

ความรู้เรื่องโรค...RSV...

Blog Title

กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วย อัมพาตครึ่งซีก

Blog Title

รู้จักเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

Blog Title

โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดราและไวรัสนิปาห์ (Hendra and Nipah Viral Diseases)

(Hendra and Nipah Viral Diseases)

อ่านทั้งหมด