อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

คลินิกสตรี

Obstetrics – Gynecology Clinic


บริการผู้ป่วย

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

รายชื่อบริษัทประกันชีวิต

รายชื่อบริษัทประกัน

บริษัทคู่สัญญา

บริษัทคู่สัญญา

ติดต่อหน่วยงานบริการ

ติดต่อหน่วยงานบริการต่างๆ

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

ข่าวสารและกิจกรรม

Blog Title

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวนผู้ประกันตนวิภาราม อายุ 50 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Blog Title

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวบุษกร วงศ์สุวรรณ ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick Off “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนวัย 50 ปีขึ้นไป” ณ โรงพยาบาลวิภารามปาก

Blog Title

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด บริการตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมฉีดวัคซีน ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พีแซท คัทสัน ประเทศไทย จำกัด 9 ตุลาคม 2563 ( วันที่ 2 )

Blog Title

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด บริการตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมฉีดวัคซีน ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พีแซท คัทสัน ประเทศไทย จำกัด 2 ตุลาคม 2563

ความรู้ทางการแพทย์

Blog Title

กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วย อัมพาตครึ่งซีก

Blog Title

รู้จักเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

Blog Title

โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดราและไวรัสนิปาห์ (Hendra and Nipah Viral Diseases)

(Hendra and Nipah Viral Diseases)

Blog Title

"เฝ้าระวัง ภาวะไขมันสูงในผู้สูงอายุ"

อ่านทั้งหมด