อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

คลินิกสตรี

Obstetrics – Gynecology Clinic


บริการผู้ป่วย

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

รายชื่อบริษัทประกันชีวิต

รายชื่อบริษัทประกัน

บริษัทคู่สัญญา

บริษัทคู่สัญญา

ติดต่อหน่วยงานบริการ

ติดต่อหน่วยงานบริการต่างๆ

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

ข่าวสารและกิจกรรม

Blog Title

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ กับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยคอนโดลุมพีนีวิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 8 พฤศจิกายน 2563

Blog Title

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ ์นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี 6 พฤศจิกายน 2563

Blog Title

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด บริการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วอเทค จำกัด 5 พฤศจิกายน 2563

Blog Title

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวนผู้ประกันตนวิภาราม อายุ 50 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ความรู้ทางการแพทย์

Blog Title

ความรู้เรื่องโรค...RSV...

Blog Title

กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วย อัมพาตครึ่งซีก

Blog Title

รู้จักเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

Blog Title

โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดราและไวรัสนิปาห์ (Hendra and Nipah Viral Diseases)

(Hendra and Nipah Viral Diseases)

อ่านทั้งหมด