เพราะสุขภาพ คือสิ่งสำคัญ ...
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้กับพนักงาน บริษัท บริษัท ที.เอ็น.ที. เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท บริษัท ซี เอ็น เอส ยูนิเวอร์แซล จำกัดในวันที่ 16 ตุลาคม 2561

 

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :