เพราะสุขภาพ คือสิ่งสำคัญ ...
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้กับพนักงาน บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :