หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงพยาบาล ติดต่อโรงพยาบาล
บริการ
โปรแกรมการตรวจสุขภาพ
คลินิกหู คอ จมูก
แผนกอายุรกรรม
แผนกกุมารเวช
แผนกศัลยกรรมทั่วไป
ศูนย์ศัลยกรรมความงาม
ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
   
 

กิจกรรมมหกรรมร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี 2557

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ร่วมกับกรมพีฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเน้นคัดกรองกลุ่มโรคเสี่ยง เจาะน้ำตาลในเลือด(DTX)โปรโมชั่นสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพวันแม่ ลดราคา 50 % เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี แด่..คุณครู เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ได้รับเกียรติ์จาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมเพื่อบรรยายหัวข้อเรื่อง . . ชีวิตครูไทย ห่งไกลโรค โดยการดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ.(อาหาร,อารมณ์,ออกกำลังกาย) โดย นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมกิจกรรมการออกกำลังกาย โดย..คุณอุษณีย์ เดี่ยววาณิชย์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกและทีมงานแผนกการตลาด เมื่อวันที่ 30/07/57 ที่ผ่านมา

กิจกรรมส่งเสริมสังคมกรกฎาคม 2557

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ครบรอบคล้ายวันเกิด 4 ปี ก้าวสู่ปีที่ 5 มุ่งมั่นคุณภาพโรงพยาบาล เน้นการบริการที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและผู้มารับบริการรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน ได้รับเกียรติ์จาก นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 03/07/57

กิจกรรมส่งเสริมสังคมมิถุนายน 2557

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีต่อชุมชนและผู้มารับบริการรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานได้รับเกียรติ์

จากนพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้

ได้นิมนต์พระภิกษุประจำวัดกลางเกร็ดจำนวน 3 รูป มารับบิณฑบาตในวันที่ 05/06/2557

กิจกรรมตรวจเยี่ยมคุณภาพ 2557

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ได้รับการตรวจเยี่ยมระบบคุณภาพด้านบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มารับบริการ โดย นพ.พงษ์ธร วิโรจน์ชัยวงศ์ และคณะตรวจเยี่ยม จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 30 พ.ค.2557 ที่ผ่านมา ผลการตรวจเยี่ยมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากร

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ รุ่นที่1 และ รุ่นที่2ประจำปี 2557 
ในวันที่ 2 และ 4 เมษายน 2557 เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการ ระบบคุณภาพโรงพยาบาล, การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, รวมถึงมาตรฐานพฤติกรรมบริการและเทคนิคการเป็นนักการตลาด เพื่อนเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานอันนำมาซึ่งความพึงพอใจของผู้มารับบริการ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติ์จาก
นพ. นันทศักดิ์  ธรรมานวัตร์ ผุ้อำนวยการโรงพยาบาล
ให้โอวาสพร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่น

กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดกิจกรรม "สรงน้ำพระ" เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทยตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ
ในวันที่ 10 - 15 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติ์จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานเปิดงาน พร้อมรดน้ำขอพร บรรยากาศในงานมีผู้มารับบริการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เรามีหน่วยงานเคลื่อนที่สำหรับให้บริการลูกค้าของโรงพยาบาลที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล เราสามารถเดินทางไปบริการฉีดวัคซีนให้ท่านถึงที่บริษัทที่ท่านทำงานอยู่

 
 
 
บริษัท โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จำกัด  132/215 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2960-9655-9 โทรสาร 0-2960-9666
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ในกลุ่มของ .... โรงพยาบาลวิภาวดี   โรงพยาบาลรามคำแหง   และ โรงพยาบาลวิภาราม
   copyright©  all rights reserved. www.vibharampakkred.com   web site developed by G7