หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงพยาบาล ติดต่อโรงพยาบาล
บริการ
โปรแกรมการตรวจสุขภาพ
คลินิกหู คอ จมูก
แผนกอายุรกรรม
แผนกกุมารเวช
แผนกศัลยกรรมทั่วไป
ศูนย์ศัลยกรรมความงาม
ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
   
 
 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากร

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ รุ่นที่1 และ
รุ่นที่2ประจำปี 2557  ในวันที่ 2 และ 4 เมษายน 2557 เพื่อเสริมสร้างความรู้
ทางด้านวิชาการ ระบบคุณภาพโรงพยาบาล, การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, รวมถึงมาตรฐานพฤติกรรมบริการและเทคนิคการเป็นนักการตลาด เพื่อนเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานอันนำมาซึ่งความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติ์จาก
นพ. นันทศักดิ์  ธรรมานวัตร ผุ้อำนวยการโรงพยาบาล
ให้โอวาสพร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่น

กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดกิจกรรม "สรงน้ำพระ" เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทยตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ในวันที่ 10 - 15 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติ์จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานเปิดงาน พร้อมรดน้ำขอพร บรรยากาศในงานมีผู้มารับบริการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เรามีหน่วยงานเคลื่อนที่สำหรับให้บริการลูกค้าของโรงพยาบาลที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล เราสามารถเดินทางไปบริการฉีดวัคซีนให้ท่านถึงที่บริษัทที่ท่านทำงานอยู่

 
 
 
บริษัท โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จำกัด  132/215 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2960-9655-9 โทรสาร 0-2960-9666
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ในกลุ่มของ .... โรงพยาบาลวิภาวดี   โรงพยาบาลรามคำแหง   และ โรงพยาบาลวิภาราม
   copyright©  all rights reserved. www.vibharampakkred.com   web site developed by G7